U bent hier: Home » Ouders » Praktische info » Schooltoelage

Schooltoelage

Een schooltoelage wordt door de Vlaamse Overheid in bepaalde gevallen gegeven om zo tegemoet te komen in de schoolkosten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Men bekijkt uw gezins - en financiële situatie.Uw aanvraag voor een schooltoelage kan van 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.

Basisonderwijs schooljaar 2018-2019:

Kleuteronderwijs: 96,69 euro (vast bedrag)
Lager onderwijs: 108,78 euro tot 163,17 euro.
 

Op de website van de Vlaamse Overheid vind u meer informatie over de voorwaarden, de procedure en de verschillende mogelijkheden om deze aan te vragen.