U bent hier: Home » Team » Zorg op school

Zorg op school

 

 

Martine Van Aken

Martine is meestal te vinden in het zorglokaal of in een van de klassen.

Zij volgt de leerlingen op van in de kleuterklas tot in het zesde leerjaar van de basisschool, op basis van methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen die worden afgenomen in de klas of individueel door onszelf. Vooral voor taal en rekenen. Daarnaast is er op regelmatige basis leerlingoverleg met de klasleerkrachten om de leerlingen goed te kunnen opvolgen.

De evolutie van de leerling door de schooljaren heen wordt bijgehouden in een leerlingdossier dat door de directie en de klastitularis kan worden geraadpleegd.

Als 'zorgzame' school streven we ernaar om kinderen zich gelukkig te laten voelen op school. Elk kind heeft zijn sterktes en zwaktes en daarmee moeten we als team rekening houden.

Als zorgleerkracht is ze enderzijds het aanspreekpunt voor zorgvragen van ouders, leerkrachten en externe zorgverleners. Anderzijds zijn de kinderen ook ten alle tijde zelf welkom met hun vragen of eventuele pronblemen, ...

Bij problemen wordt er samen met alle betrokkenen gezocht naar oplossingen om het kind te remediëren en te ondersteunen. Soms is er verder onderzoek nodig om de meest gepaste hulp te bieden. Dat kunnen ze samenwerken met het clb, indien alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan. De zorgcoödinator organiseert het teamoverleg met alle partners (klastitularis, zorgteam, directie, externen, ouders en het CLB) om het kind op de best mogelijke manier te begeleiden in zijn verdere schoolloopbaan.

Haar deur staat steeds open voor jullie vragen en noden. 

Contact: zorgcoordinator@bsdelinde.net