U bent hier: Home » werking » Alfabetcode

Op school leren we lezen en schrijven volgens de alfabetcode.

Eerst schrijven, dan lezen

Deze methode gaat uit van het princpe: wat je kan schrijven kan je ook lezen, omgekeerd geldt dat niet.

Kinderen weten hoe woorden klinken. Met de alfabetcode sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de reeds aanwezige kennis.

Daarom beginnen we bij klanken. We ontwikkelen trainen ons om klanken uit elkaar te halen, en nadien terug aan elkaar te plakken. We doen dat onder andere door gebruik te maken van  'slakkentaal. 

Van bij de kleuters oefenen we intensief op foneembewustzijn.

We leren eerst de klank schrijven. Wat ze geschreven hebben kunnen kinderen ook automatisch lezen.

Ons schrijfonderwijs is dus heel sterk gekoppeld aan ons leesonderwijs.

Na het schrijven, komt het lezen...

Na de kerstvakantie oefenen we het technisch lezen in door leesduo's te vormen. Twee maal per week leest een Hinkelaar uit de eerste graad samen met zijn meter of peter uit de derde graad. Ze lezen tijdens die momenten 3 keer 2 minuten dezelfde tekst. Iedere keer proberen ze wat verder te geraken en het fijne is: dat lukt ook iedere keer!

Hierdoor zorgt het duo lezen voor:

- hoge betrokkenheid

- sociaal emotionele versterking

- verhoging technische leesvaardigheid

- wederzijds begrip

- fijne leesmomenten

In de tweede graad lezen ze met een leescircuit waar duo-lezen een onderdeel van kan uitmaken.

Methode Schrift

Voor de handschrift ontwikkeling werken we met de Methode Schrift. Bij onze kleuters zetten we hard in op de ontwikkeling van fijne motoriek met specifieke oefeningen en aangepast, fijn, materiaal.

Meer informatie over de alfabetcode kan je hier vinden.