U bent hier: Home » werking » Onze Freinetwerking » Basisprincipes

De basisprincipes van de Freinetpedagogie

Basisprincipes.

De didactische principes van Freinet gaan over leren vertrekkende van de belevingswereld van het kind. Freinet heeft het over Het Natuurlijk leren. Het kind leert van nature. De drang en de wil tot leren is aanwezig. De school moet de leef- en ervaringswereld, de gewoonten, gedragingen van de kinderen leren kennen en daarvan vertrekken. Ze moet steeds weer op zoek gaan naar nieuwe elementen in het leven van de kinderen zelf. De school past zich aan aan het kind en niet andersom !

Zinvol werken, tastenderwijs leren leiden tot echte motivatie en verwerven van kennis die blijvend is. Belangrijk voor Freinet zijn ook sociaal engagement en het ontwikkelen van het sociaal bewustzijn van de kinderen zodat ze zich gaan interesseren voor een rechtvaardiger wereld. Vandaar het belang van het leren in groep.

Democratisch onderwijs, de coöperatieve groep, emancipatorisch onderwijs, omgaan met diversiteit en multiculturaliteit zijn principes die Freinet aanbracht in het onderwijs. Kinderen leren respectvol omgaan met elkaar en verantwoordelijkheid dragen.

Individuele ontplooiing, ruimte voor zelfinitiatief, vrije expressie, optimisme moeten de kinderen de kans geven zich in hun totaliteit te ontplooien. Niet alleen de intellectuele ontwikkeling maar ook de ontwikkeling van het natuurbewustzijn, de socio-emotionele, de intra-persoonlijke, expressief-creatieve en bewegingsontwikkeling opdat het kind zou kunnen opgroeien tot een psychisch goed functionerend mens. Het kind moet de kans krijgen om op te groeien tot een volwassene die in staat is tot volwaardig communiceren, die beschikt over een positief zelfbeeld, kan omgaan met emoties, kritisch en zelfstandig kan denken, zelfstandig beslissingen kan nemen, zelfstandig leert leren, sociaal leren, kan omgaan met voortdurende veranderingen in een multiculturele maatschappij.

Een goede organisatie en orde en discipline zorgen voor rust en evenwicht.

De Moderne school
De school moet rekening houden met maatschappelijke evoluties, nieuwe inzichten op pedagogisch, psychologisch, sociaal, politiek, economisch….vlak.
De wereld, de mensen en de ons omringende dingen zijn toegankelijk voor groei en verandering. Niets is vanzelfsprekend. De ideeën van vandaag zijn niet noodzakelijk de ideeën van gisteren of van morgen.
De kinderen moeten steeds weer betrokken worden in dit evolutieproces

Leerkrachten hebben nood aan begeleiding en aan kritische reflectie op teamniveau en op schooloverstijgend niveau. Dat is de grond geweest voor de ontwikkeling van een freinetbeweging die internationaal georganiseerd werd..

Centraal bij de freinetbenadering is dat er alles aan gedaan wordt opdat thuis en school in de beleving van elk kind geen twee gescheiden werelden zouden vormen. Ouders moeten uitgenodigd worden om deel te hebben aan het werken op school.