U bent hier: Home » werking » Onze school » Inschrijvingen

Ook dit schooljaar voorzien we open-klasdagen voor geïnteresseerde kleuterouders!

Op volgende data ben je welkom: zaterdag 12 oktober, zaterdag 30 november en zaterdag 9 mei. Telkens van 10u tot 12u.

Inschrijvingen na afspraak

Gedurende het schooljaar kan je vrijblijvend de klasjes bezoeken en/of inschrijven. Stuur  een mailtje naar Bieke, onze coördinator, of bel op 03 889 12 71, om een afspraak te maken.

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken.

Startdata voorrangsperiodes voor het schooljaar 2020-2021

-Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn) kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2019 t.e.m. 29 februari 2020.

-Kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2019 t.e.m. 29 februari 2020.

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

Vanaf 1 maart 2020 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2020-2021 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.  

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen voor schooljaar 2019-2020 

Kleuter/Lager

Geboortejaar/  Leerjaar

Capaciteit Vrije plaatsen  
Geboortejaar 2017 22  
  2016 22  
  2015 22 5
  2014 22 0
Leerjaar L1 22 9
  L2 22 4
  L3 22 3
  L4 22 0
  L5 22 1
  L6 22 0

Documenten

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:

• ISI+ kaart of identiteitskaart
• Rapport (voor een leerling van de lagere school)

Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag die naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum.

De instapdata voor kinderen geboren in 2017 zijn:

Geboren voor of op... stappen in op..

2 maart 2017 2 september 2019
4 mei 2017 4 november 2019
6 juli 2017 6 januari 2020
3 augustus 2017 3 februari 2020
2 september 2017 2 maart 2020
20 oktober 2017 20 april 2020
25 november 2017 25 mei 2020
Na 25 november 2017   1 september 2020

 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.

Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.

Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden.

De klassenraad neemt hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van het bevoegde CLB.