U bent hier: Home » werking » Onze school » Onze missie

De missie van 't Hinkelpad

’t Hinkelpad is een Freinetbasisschool in Bornem die deel uitmaakt van het GO! Basisonderwijs. ’t Hinkelpad is een vestigingsplaats van de Linde met zijn eigen accenten.
We bieden onderwijs aan waarbij we de eindtermen willen bereiken. Dit willen we behalen door ons zo veel mogelijk op de Freinetpedagogie te baseren.


Onze doelgroep zijn de ouders en leerlingen van 2,5 tot 12-jarige uit Bornem en ruimere omgeving, die open staan voor de Freinetpedagogie.
We laten kinderen leren en opgroeien in een veilige en krachtige leeromgeving. Hierbij willen we ook een actieve rol spelen in de gemeente Bornem.


We creëren een prikkelende schoolinfrastructuur waarbij het kind in zijn hele ‘zijn’ wordt aangesproken. We zorgen er voor dat de klasstructuur herkenbaar en duidelijk is doorheen de hele schoolloopbaan en werken met kwalitatief materiaal.


We zijn er van overtuigd dat welbevinden en betrokkenheid absolute voorwaarden zijn om tot het echte leren te komen en besteden hier dan ook extra veel aandacht aan. Ook het menswaardig omgaan met elkaar vinden wij als school ontzettend belangrijk.


Door de werkvormen die we aanbieden, ontwikkelen onze leerlingen zicht tot zelfstandige wereldburgers die op een positieve manier in het echte leven staan.