U bent hier: Home » werking » Onze school » Onze visie

ONZE VISIE

Dit zijn onze pijlers


* RESPECT

* GELIJKWAARDIGHEID

* COLLEGIALITEIT

* VERNIEUWING

* OPTIMISME

* OPENHEID

* PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

 

RESPECT:
Respect is een zeer belangrijke voorwaarde om te bekomen dat kinderen openstaan voor nieuwe dingen, openstaan om te leren. Dit start reeds door respect en interesse te tonen voor de individuele leefwereld van ieder kind. Door daar oog voor te hebben en te tonen dat je als school openstaat voor de eigenheid van ieder kind, start ieder kind reeds op gelijke voet.
Respect geven is respect krijgen. Als leerkracht heb je hierin een voorbeeldfunctie niet alleen naar de kinderen van je school, ook naar ouders en naar elkaar. Elkaar aanvaarden, afspraken naleven, complimenten geven,… allemaal zaken die kinderen vleugels geven waardoor ze openstaan om te leren.
Ook naar materialen en onze infrastructuur verwachten we dat daar respectvol mee wordt omgegaan. Ouders en kinderen komen regelmatig mee klussen waardoor ze meer geneigd zijn om er correct mee om te gaan, ze hebben het immers mee opgebouwd. 


GELIJKWAARDIGHEID

We vertrekken vanuit een intrinsieke gelijkwaardigheid tussen ouders, kinderen en team.
Als leerkracht ben je een begeleider die kinderen begeleidt in het komen tot leren. Ook ouders spelen hier een belangrijke rol want om te kunnen groeien is het belangrijk dat je je geborgen en gelijkwaardig voelt. Zo kunnen alle partijen zicht ten volle ontplooien.
 

COLLEGIALITEIT
 

Collegialiteit is in ons team een belangrijk begrip. Dit houdt in dat ieder lid zich flexibel opstelt ten opzichte van de ander. We waarderen elkaars talenten en spelen hier op in. We gaan respectvol met elkaar om en steunen elkaar maar vullen evengoed elkaar aan waar nodig. Dit laatste houdt eveneens in te leren omgaan met elkaars opbouwende kritiek en hier als groep samen sterker uit te komen, en heeft ook een invloed op onze impact naar de kinderen en ouders toe. 


VERNIEUWING
Stilstaan is achteruit gaan. Als moderne school maken we deel uit van de steeds veranderende wereld. Hierbij moeten we rekening houden met nieuwe kennis en nieuwe inzichten en deze zoveel mogelijk trachten toe te passen in onze dagdagelijkse omgang met de kinderen.
Geen vernieuwing omwille van het nieuwe, maar vernieuwing als verbetering van de vorige situatie.. Dit zowel op wetenschappelijk , technologisch, pedagogisch , psychologisch, … vlak.
 


OPTIMISME
We bekijken situaties waarbij het moeilijk gaat steeds vanuit een positieve invalshoek. We leren kinderen kijken naar situaties met het uitgangspunt: wat kunnen we hieruit leren? Iedereen maakt fouten, je leert immers met vallen en opstaan. Belangrijk is dat je uit hetgeen niet is gelukt, leert.
Deze invalshoek bevordert de sfeer binnen het klas- en schoolgebeuren. Het zorgt voor een veilige leeromgeving.
 


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Ontwikkelen doe je door te leren en open te staan voor nieuwe dingen.
Bij zowel de leerlingen als leerkrachten is er een grote bereidheid tot ontwikkeling en groei. Onze eigenheid leren kennen en op zoek gaan naar persoonlijke vaardigheden en talenten is hierbij belangrijk. Dit bereiken we o.a. door nascholingen en pedagogische studiedagen op maat van Freinet.